TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ
Stereotaktik Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğrenim ve Eğitim Grubu
Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Hakkımızda
 • Grup Yönergesi
 • Grup Yönergesi

  1. Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu, Türk Nöroşirurji Derneği Tüzüğünün 21. Maddesine dayanarak kurulmuştur.
  2. Stereotaktik, Fonksiyonel, Radyocerrahi, Ağrı ve Epilepsi cerrahisi uygulamalarından en az birine ilgi duyan TNDer üyeleri grup üyesi olabilir.
  3. Grup üyeliği başvuruları, grup sekreterliğine e-posta ile yapılır. Üyeliği grup yönetim kurulunda onaylanan ve kaydedilen grup üyelerinin listesi, grup sekreteri tarafından TNDer yönetimine bildirilir.
  4. Grup yönetimi başkan dahil 5 üyeden oluşur. Görev dağılımı grup yönetim kurulu tarafından belirlenir. Grubun yönetim kurulu, ilişkili toplantıya katılan grup üyeleri tarafından iki yılda bir grubun eğitim sempozyumu veya derneğin yıllık bilimsel kongresinde seçilir.
  5. Grup başkanlığına adaylık için en az 1 dönem grup yönetiminde görev almış olmak yeterlidir.
  Copyright © Türk Nöroşirürji Derneği | Stereotaktik Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğrenim ve Eğitim Grubu